Klantenpanel N.V. Wester­schelde­tunnel

Resultaten derde onderzoek

Hieronder een aantal resultaten van het onderzoek over de verkeerstoeleiding op het tolplein.

Is het voor u duidelijk aangegeven welke laan geopend is voor het door u gekozen betaalmiddel?

grafiek 1

Heeft u het afgelopen jaar achteruit gereden op het tolplein?

grafiek 2

Meest genoemde reden van achteruitrijden: 80% van achteruitrijders geeft aan wel eens problemen te hebben gehad met de t-tag (defect, lege batterij, vergeten, etc). 35% van de achteruitrijders geeft aan dat het voertuig ervoor vast stond waardoor ze achteruit moesten rijden.

Wat vind u van de veiligheid op het tolplein?

grafiek 3

5% van de respondenten beschouwt het tolplein (wel eens) als onveilig, meest genoemde reden: Dit komt met name door het verkeer dat vlak voor de tollaan van baan wisselt (75%).