Klantenpanel N.V. Wester­schelde­tunnel

Privacy statement Westerscheldetunnel

Algemeen

Het vertrouwen dat de N.V. Wester­schelde­tunnel geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

De N.V. Wester­schelde­tunnel verzamelt via online enquĂȘtes, gegevens over een breed scala van onderwerpen. De N.V. Wester­schelde­tunnel is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. De N.V. Wester­schelde­tunnel geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. De N.V. Wester­schelde­tunnel verloot prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mailadres, wordt in dit geval gebruikt voor het bekendmaken van de prijswinnaars. Uw contactinformatie, zoals uw e-mailadres, is niet gekoppeld aan onderzoekresultaten. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen voor het uitnodigen voor onderzoeken en voor het contact van de prijswinnaars gebruikt.

De N.V. Wester­schelde­tunnel neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van de N.V. Wester­schelde­tunnel die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Persoonlijk profiel

Als u zich inschrijft om deel te nemen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het Westerscheldetunnelpanel. Doel is het uitvoeren van marktonderzoek van uiteenlopende aard. Het persoonlijk profiel bestaat uit het voornaam, tussenvoegsel en achternaam, postcode, land, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleiding, arbeidssituatie, huishoudsituatie, aantal personen in huishouden, type klant (particulier of zakelijk), t-tag abonnement en aantal tags binnen huishouden.

Indien nodig vragen wij (maximaal een keer per jaar) panelleden de gegevens in het Westerscheldetunnelpanel te controleren en dit te bevestigen, of eventueel de gegevens te wijzigen. Als een panellid zelf aangeeft niet meer lid te willen zijn van het panel, worden alle gegevens uit het panel verwijderd. Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het bestand. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

Contact

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen: info@westerscheldetunnelpanel.nl).

Gebruik voor andere vormen van contact de volgende gegevens:

Westerscheldetunnel Panel
Westerscheldetunnelweg 1
4454 PD Borssele
Vanuit Nederland: 0900-2358866 of 0900-BELTUNNEL (5 eurocent per minuut)
Vanuit het buitenland: 0031-113-232844